Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

23.6.2018

Děčín – plavba po Labi – Drážďany

Více o zájezdu »

23.6.2018

Více o zájezdu »

11.8.2018

Plavba po Dunaji k Devínu

Více o zájezdu »

1.9.2018

Více o zájezdu »

1.12.2018, 8.12.2018

Více o zájezdu »

8.12.2018

* Drážďanský „ Striezelmarkt “ má tradici starou více než půl tisíciletí a patří tím k nejstarším vánočním trhům v Německu. Kulinářskou atrakcí trhu je však originální drážďanská vánoční štola ( Original Dresdner Christstollen).

Více o zájezdu »

9.12.2018

* adventní trhy a čertovský průvod

Více o zájezdu »