Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

30.5.2020

CENA: 990,- Kč

PROGRAM:

  • v ranních hodinách přejezd do Polska na pohádkový zámek Moszna , který byl vybrán do desítky nejhezčích evropských zámků, palác má 365 místností a 99 věží.V rámci okruhu si můžete prohlédnout bohatě zařízené a zdobené interiéry, možný je také výstup na věž . Na závěr prohlídky možnost procházky parkem protkaným lipovými a dubovými alejemi, kanály s můstky a fontánami. Přehlídka zajímavých soch dokumentuje např. i dříve provozovaná řemesla v celém panství.
  • v druhé části dne navštěva města Opole, které patří mezi nejstarší města v Polsku. Vybrat si můžete buď návštěvu Opolské ZOO nebo možnost s průvodcem absolvovat procházku historickým centrem : katedrála, rynek, most groszowy, most zamilovaných, fontána Ceres, Piastovská věž. Individuální volno s možností využít k návštěvě místních kavárniček. V podvečer představení multimediální fontány na zámeckém rybníku. Dojezd v pozdních večerních hodinách do nástupních míst.

 

CENA ZAHRNUJE:

  • autobusová doprava, průvodce

CENA NEZAHRNUJE:

  • vstupné cca 30 – 50,- PLN, cestovní pojištění