Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

14.10.2023

CENA: 950,- Kč

PROGRAM:

  • v ranních hodinách odjezd směr Polsko, přejezd do polského Klodska, magické místo a starobylé město s mnoha tajemstvími, prohlídka centra města, výstup na barokní pevnost Kladsko, která je jednou z nejdůležitějších a nejokázalejších památek Dolního Slezska (vyhlídky). Přesun do Wambierzycze tzv. Slezský Jeruzalém, významné poutní místo, jehož dominantou je bazilika Matky Boží, v blízkosti se nachází největší polská kalvárie se stovkou kaplí a kapliček. V odpoledních hodinách zastávka ve městě Swidnica, procházka historickou částí města. Zdejší Kostel míru je zapsán ve světovém dědictví UNESCO, unikátní sakrální stavba. Možnost občerstvení v místních kavárnách a odjezd zpět do ČR, návrat ve večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

  • autobusovou dopravu (klimatizace, WC), služby průvodce

CENA NEZAHRNUJE:

  • cestovní pojištění za 40,- Kč do 19 let, 45,- Kč od 19 do 69 let, od 70 let za 71,- Kč
  • vstupné v PLN