Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

16.7.2022

CENA: 890,- Kč

PROGRAM:

 • v ranních hodinách odjezd do Polska. První zastávkou bude Medvědí jeskyně, která byla objevena náhodou při těžbě mramoru. Veřejnosti byla zpřístupněn v roce 1983. Dnes je považována za nejdelší jeskyni v Sudetech a nejrozsáhlejší v zemi. V jeskyni se nacházení všechny druhy krápníků a kosterní pozůstatky jeskynního medvěda.

  Krátkým přejezdem se dostaneme k malebné horské  osadě Miedzygórce v tzv.Slezském Švývarsku. Odtud vyjdeme naučným chodníkem k vodopádu Wilczky tento pozoruhodný vodopád na toku horské říčky Wilczky padá z výšky tektonického zlomu a přesahuje dvacet metrů, do hluboké rokle s téměř svislými stěnami. V polovině 19. století byl na vodopádu vytvořen z kamenů umělý práh, takže vodopád dosahoval výšky 27 metrů, čímž se stal nejvyšším vodopádem nejen v pohoří Kralického Sněžníku, ale i v celých Sudetech. Při velkých povodních v roce 1997 však většina z tohoto prahu spadla do řeky, takže vodopád o některá svá prvenství přišel.

  Dále přejezd do města Klodzko, zastávka v centru města u pevnosti Kladsko, která je jednou z nejdůležitějších a nejokázalejších památek Dolního Slezska. Z nejvyšších částí pevnosti můžete obdivovat překrásné městské panorama a výhled na okolní hory. Uvnitř si můžeme prohlédnout podzemní bludiště a poznat, jak kdysi vojáci žili.

  Na závěr programu možnost návštěvy parku miniatur Minieuroland na okraji města, který je oblíbenou turistickou atrakcí. Můžete zde obdivovat přes 40 modelů nejznámějších staveb Polska, Evropy a světa. Vše je obklopené krásnou zahradou.

  Návrat do ČR ve večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

 • autobusová doprava, průvodce

CENA NEZAHRNUJE:

 • cestovní pojištění za 40,- Kč do 19 let, 45,- Kč od 19 do 69 let, od 70 let za 71,- Kč
 • vstupné v PLN