Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

27.8.2022

Cena: 890,- Kč

Program:

  • v ranních hodinách přejezd do Polska na pohádkový zámek Moszna , který byl vybrán do desítky nejhezčích evropských zámků, palác má 365 místností a 99 věží. V rámci okruhu si můžete prohlédnout bohatě zařízené a zdobené interiéry, možný je také výstup na věž. Na závěr prohlídky možnost procházky parkem protkaným lipovými a dubovými alejemi, kanály s můstky a fontánami. Přehlídka zajímavých soch dokumentuje např. i dříve provozovaná řemesla v celém panství.
  • Odpoledne návštěva města Opole, které patří mezi nejstarší města v Polsku. Vybrat si můžete buď návštěvu ZOO nebo možnost s průvodcem absolvovat procházku historickým centrem : katedrála, rynek, most groszowy, most zamilovaných, fontána Ceres, Piastovská věž. Individuální volno s možností využít k návštěvě místních kavárniček. V podvečer představení multimediální fontány na zámeckém rybníku. Dojezd v pozdních večerních hodinách do nástupních míst.

Cena zahrnuje:

  • autobusová doprava, průvodce

Cena nezahrnuje:

  • cestovní pojištění za 40,- Kč do 19 let, 45,- Kč od 19 do 69 let, od 70 let 71,- Kč
  • vstupné v PLN