Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

18.12.2021

Cena: 890,- Kč

Program:

  • v ranních hodinách odjezd z nástupních míst do Bratislavy, zastávka u Bratislavského hradu s vyhlídkou na město a Dunaj, potom prohlídka historického centra města s adventními trhy.
  • po obědě přejezd do Rakouska k císařskému sídlu Hof, možnost komentované prohlídky zámku a potom návštěva vyhlášeného vánočního trhu s nabídkou uměleckých řemeslných předmětů, vánočních dárků a různých pochutin, v podvečerních hodinách odjezd do ČR

Cena zahrnuje:

  • autobusová doprava, průvodce

Cena nezahrnuje:

  • cestovní pojištění, vstupné trh a zámek cca 20,-EUR