Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

2024

                                                                                                                                                    Termín upřesníme v září 2024 !

CENA:

PROGRAM:

  • odjezd v časných ranních hodinách, v dopoledních hodinách příjezd do Krakowa, pěší prohlídka okolo hradu Wawel do historického vánočně vyzdobeného centra starého města s průvodcem : náměstí Starý rynek s bazilikou P.Marie, s kostelem sv.Vojtěcha a s tržnicí Sukiennice, Jagellonská univerzita, Florianská brána, Barbakán, … individuální volno, možnost vánočních nákupů a občerstvení,…, v podvečerních hodinách odjezd do ČR. Příjezd v pozdních večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

  • dopravu autobusem, průvodce

CENA NEZAHRNUJE:

  • zajistíme cestovní pojištění 27,- Kč do 18 let, 32,- Kč 18 – 69 let, 58,- Kč od 70 let