Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ :

Cestovní kancelář MAXIMA Zábřeh s.r.o. nabízí za příplatek ke všem zájezdům cestovní pojištění ČSOB Pojišťovny,a.s..

Varianta EVROPA : 29,- Kč / den  od 19 let, 24,- Kč / den  do 18 let včetně

Pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh, připojištění úrazu, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění zavazadel a stornopoplatků zájezdu ( limit plnění do výše 3.500.000,- Kč).

csob_obrazekZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ :

Cestovní kancelář MAXIMA Zábřeh s.r.o.má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u Generali Pojišťovny a.s..Informace související s předmětným pojištěním naleznete na www.generali.cz.