Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

26.8.2023

Cena: 1.390,- Kč

Program:

  • odjezd v časných ranních hod. do Rakouska, v dopoledních hodinách příjezd do městečka Melk, bývalého sídla Babenberků, prohlídka benediktinského kláštera s tradicí starou více než 900 let. Po prohlídce nalodění na výletní loď a plavba po Dunaji romantickou krajinou Wachau, chráněna jako Světové dědictví Unesco, a která je posetá vinařskými městečky, velkolepými kláštery a středověkými hrady. Připlutí k městu Krems an der Donau, odpolední procházka městem na levém břehu Dunaje s možností ochutnání meruňkového moučníku nebo zmrzliny v kavárně a cukrárně Konditorei Hagmann. Možnost nákupu kremžské hořčice „Kremser Senf“, která skutečně pochází původně z Kremže, ač se dnes již zde nevyrábí. Odjezd do ČR a příjezd v pozdních večerních hodinách. 

Cena zahrnuje:

  • autobusovou dopravu (klimatizace, WC), služby průvodce

Cena nezahrnuje:

  • cestovní pojištění za 40,- Kč do 19 let, 45,- Kč od 19 do 69 let, od 70 let 71,- Kč
  • vstupné a jízdné lodí