Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

3.9.2022

Cena: 1.190,- Kč

Program:

  • odjezd v časných ranních hod. do severních Čech, v Děčíně se nalodíte na loď, plavba Labským kaňonem do Drážďan s tříchodovým obědem a posezením na lodi (cca 9.00 – 13.00 hod.).  Po poledni příjezd lodí do Drážďan, prohlídka historického centra města s průvodcem : vyhlídkové terasy u Labe, Semperova opera, galerie Zwinger, kostel Panny Marie, Albertinum, Dopravní muzeum, Altmarkt,…  Osobní volno pro návštěvu některých muzeí nebo výhodných nákupů v obchodním centru. V podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR, příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách.* Možnost vynechání plavby lodí a dopoledne cesta autobusem do Drážďan !

Cena zahrnuje:

  • autobusová doprava, průvodce

Cena nezahrnuje:

  • cestovní pojištění za 40,- Kč do 19 let, 45,- Kč od 19 do 69 let, od 70 let 71,- Kč
  • jízdné lodí s tříchodovým obědem za 690,- Kč, děti do 10 let 490,- Kč