Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

17.9.2022

CENA: 890,- Kč

Program:

  • v ranních hodinách odjezd z nástupních míst do hlavního města Slovenska Bratislavy, zastávka u Bratislavského hradu s vyhlídkou na město a Dunaj, potom prohlídka s průvodcem historickým centrem města : katedrála sv. Martina, Grasalkovičův palác, Slovenské národní divadlo, Stará radnice, Michalská brána,…., osobní volno.
  • po poledni přejezd do Rakouska k císařskému sídlu Hof, návštěva zámku s komentovanou prohlídkou zámku a potom individuální prohlídka nádherných zahrad.
  • v pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR, po cestě zastávka u obce Dürnkrut, kde se nachází velký žulový kámen, pomník  bitvy na Moravském poli, která se zde odehrála v r.1278, kde padl český král Přemysl Otakar II.. Tento pomník byl odhalen k 700. výročí bitvy.
  • příjezd do nástupních míst ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje:

  • autobusová doprava (WC, klimatizace)
  • služby průvodce

Cena nezahrnuje:

  • cestovní pojištění : 27,- Kč do 18 let včetně, 32,-Kč 19 – 69 let, 58,-Kč od 70 let
  • vstupné cca 20,- EUR