Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

22.7.2023

CENA: 1.290,- Kč

Program:

  • odjezd v časných ranní hod. do Rakouska. V dopoledních hodinách příjezd k areálu druhého nejstaršího cisterciáckého kláštera Heiligenkreuz, který od doby svého založení nepřetržitě funguje až dodnes a zároveň je údajně největším středověkým klášterem, možnost prohlídky.
  • dále přejezd k jeskyni Seegrotte, tato jezerní jeskyně je bývalý sádrovcový důl s největším podzemním jezerem v Evropě, který se nalézá v Dolních Rakousech. Během druhé světové války zde byla umístěna tajná továrna. Možnost návštěvy bývalého lomu a plavba po největším podzemním evropském jezeře.
  • v odpoledních hodinách zastávka v městě Mödling, procházka historickým centrem města se starými domy, paláci a radnicí. V podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR. Příjezd v pozdních večerních hod. do nástupních míst.

Cena zahrnuje:

  • autobusová doprava (WC, klimatizace)
  • služby průvodce

Cena nezahrnuje:

  • cestovní pojištění 27,- Kč do 18 let včetně, 32,-Kč 19 – 69 let, 58,-Kč od 70 let
  • vstupné cca 30,- EUR