Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

21.5.2022

Cena: 890,- Kč

Program:

  • v ranních hodinách odjezd z nástupních míst do Bratislavy, zastávka u Bratislavského hradu s vyhlídkou na město a Dunaj, potom prohlídka historického centra města, osobní volno.
  • Po poledni přejezd do Rakouska k císařskému sídlu Hof, návštěva zámku s komentovanou prohlídkou zámku a potom individuální prohlídka nádherných zahrad.
  • V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR, po cestě zastávka u obce Dürnkrut, kde se nachází velký žulový kámen, pomník  bitvy na Moravském poli v r.1278, kde padl český král Přemysl Otakar II.. Pomník byl odhalen k 700. výročí bitvy. Příjezd do nástupních míst ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje:

  • autobusová doprava, průvodce

Cena nezahrnuje:

  • cestovní pojištění, vstupné v EUR