Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

25.10. – 29.10.2023

 ORLÉANS, zámek CHAMBORD, TOURS, zámek VILLANDRY, CHINON, zámek AZAY-LE-RIDEAU, klášter FONTEVRAUD, CHARTRES, zámek a zahrady VERSAILLES

CENA ZA OSOBU: 7.190 ,- Kč

PROGRAM:

1. den:

– odjezd ve večerních hodinách směr Praha, Rozvadov, průjezd SRN a Francií s přestávkami

2.den:

– okolo poledne příjezd do údolí Loiry, návštěva města Orléans, které za stoleté války proslavila Johanka z Arku, která r. 1429 osvobodila město od anglické nadvlády

– přejezd k největšímu zámku na Loiře Chambord, spekuluje se, že architektem tohoto zámku nebyl nikdo jiný než Leonardo da Vinci, který pobýval ve Francii na pozvání krále Františka I.

– přejezd na ubytování, nocleh v hotelu

3.den:

– po snídani odjezd k zámku Villandry, který je známý unikátními zahradami, které jsou umístěné na třech úrovních: zelinářská, okrasná a nejvýše položená vodní zahrada

– dále zastávka u renesančního zámku Azay-le-Rideau, který je postavený na ostrově na řece Indre. Honoré de Balzac ho nazval broušeným diamantem zasazeným do kraje Indre.

– přejezd do městečka Chinon s rozvalinami hradu stejného jména, kde zemřel král Jindřich II. Plantagenet a údajně i král Richard Lví srdce

– odpolední prohlídka kláštera Abbaye de Fontevraud, největšího středověkého opatství ve Francii, kde se nachází pohřebiště rodu Plantagenetů

– podvečerní procházka historickým Tours, města sv. Martina, centrem města je náměstím Plumereau s hrázděnými domy a katedrálou Saint-Gatien

– návrat na ubytování, nocleh v hotelu

4.den:

– po snídani přejezd do historického města Chatres s významnou gotickou katedrálou Notre-Dame, která patří k největším gotickým katedrálám na světě a je nejvýznamnější mariánskou svatyní

ve Francii, kam poutníci přicházejí k uctění ojedinělé relikvie, známé jako „Roucho Panny Marie“.

– dále přejezd do města Versailles, návštěva rozsáhlého areálu královského paláce, procházka po nádherně upravených zahradách, hudební představení hry fontán, dále přechod k Malému

a Velkému Trianon, následně ještě k vesničce Marie Antoinetty. Možnost v historickém centru města zavítat na tradiční trhy, posedět a občerstvit se v některé restauraci či kavárně.

– ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR

5.den:

– příjezd po poledni do nástupních míst

 

CENA ZAHRNUJE :

  • autobusovou dopravu ( klimatizace, WC )
  • 2 x nocleh v hotelu 2/3 lůžkové pokoje s příslušenstvím
  • služby průvodce
  • pojištění záruky CK

CENA NEZAHRNUJE :

  • cestovní pojištění včetně storna zájezdu, 2 snídaně za 480,- Kč, vstupné