Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

27.8. – 29.8.2021

zájezd bez nočních přejezdů !!!

CENA: 3.690,- Kč

PROGRAM:

1.den:

 • odjezd v brzkých ranních hodinách, první zastávka bude u romantického zámku Žleby, který je vystavěn ve stylu anglické neogotiky. Pěkná je procházka zámeckým parkem, kde se nachází obora s bílými jeleny, expozice dravců a sov.
 • přejezd do Kutné Hory, prohlídka gotické katedrály sv. Barbory (UNESCO), která je dokladem slávy a bohatství Kutné Hory, procházka centrem města s významnými památkami jako je Vlašský dvůr, Kamenná kašna, Hrádek – České muzeum stříbra a středověký důl, Dačického dům, Kamenný dům aj.. Po prohlídce centra města odjezd na ubytování.
 • dle zájmu skupiny můžeme zajistit speciální večerní prohlídku v části Kutné Hory Sedlec s místním   průvodcem, unikátní sedlecké památky za svitu svíček s varhanním doprovodem budou jedinečnou tečkou poznávání Kutné Hory.

2.den:

 • snídaně, poté odjezd na zámek Kačina, který patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v ČR. Jako svoje letní reprezentační sídlo si ho nechal postavit v 19.stol. šlechtický rod Chotků.
 • dále zastávka v Kolíně, který proslavil místní dirigent a skladatel dechové hudby František Kmoch. Prohlídka historického centra města s radnicí a gotickou katedrálou sv. Bartoloměje.
 • přejezd do Kouřimi, návštěva skanzenu lidových staveb v Kouřimi, které je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, natáčely se tu pohádky Rumburak a Nesmrtelná teta
 • odjezd přes Lipany, kde kamenná mohyla připomíná bitvu u Lipan, ubytování a nocleh

3.den:

 • po snídani zastávka na soutoku řeky Labe a Cidliny u bývalého hradiště Libice nad Cidlinou, které obýval mocný rod Slavníkovců, roku 995 Přemyslovci hradiště i s obyvateli zcela vyplenili
 • návštěva lázeňského města Poděbrady, možnost ochutnávky některého léčivého pramene
 • při návratu bude poslední zastávka u barokního zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou, originální půdorys zámku rodu Kinských připomíná tvar královské koruny
 • v podvečer odjezd do nástupních míst, návrat ve večerních hodinách

CENA ZAHRNUJE:

 • dopravu autobusem
 • 2 x ubytování ve 2 – 4 lůžkových pokojích s příslušenstvím
 • 2 snídaně při ubytování
 • služby průvodce
 • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE :

 • vstupné, případné večeře