Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

11.9. – 13.9.2020

zájezd bez nočních přejezdů !!!

CENA: 3.390,- Kč

PROGRAM:

1.den:

 • odjezd v brzkých ranních hod. z nástupních míst
 • v dopoledních hodinách příjezd do Českého Šternberka s prohlídkou hradu
 • dále přejezd do městečka Sázava, prohlídka národní památky starobylého Sázavského kláštera, který se vypíná na skalnatém ostrohu nad řekou Sázavou a je spojen s patronem sv. Prokopem.
 • návštěva největší české observatoře v Ondřejově
 • na závěr dne zastávka v Hrusicích, které jsou neodmyslitelně spojeny s malíře a spisovatele Josefem Ladou, který se zde narodil a prožil část života, návštěva Památníku Josefa Lady nebo možnost občerstvení v restaurace U Sejků ve stylu Ladových obrázků.
 • přejezd na ubytování a nocleh

2.den:

 • po snídani odjezd na zámek Konopiště, prohlídka expozice, která byla instalována podle dobové fotodokumentace tak, jak byly zařízeny v době, kdy na zámku žil František Ferdinand d´Este.
 • exkurze v pivovaru Velké Popovice, založeným v r.1870 baronem Františkem Ringhofferem, který se rozhodl obnovit slávu vaření piva
 • odpolední návštěva středověkého hradu Karlštejn, který nechal postavit jako soukromé reprezentační sídlo český král Karla IV.
 • zastávka v městečku Zbraslav, prohlídka chrámu, kde byly umístěny ostatky posledních přemyslovských králů
 • odjezd na ubytování a nocleh

3.den:

 • po snídani prohlídka Koněpruských jeskyní, které jsou nejdelším jeskynním systémemČechách.
 • zastávka v obci Svatý Jan pod Skalou, prohlídka kostela Narození sv. Jana Křtitele a jeskyně sv. Ivana. Tento poustevník se zde podle pověsti usadil zhruba v polovině 9. století.
 • přejezd k vápencovému lomu Velká Amerika, místo, kde se filmoval Limonádový Joe, procházka po okolí tz.českého Grand Canon.
 • v odpoledních hod. odjezd zpět do nástupních míst, návrat ve večerních hodinách

CENA ZAHRNUJE:

 • dopravu luxusním autobusem (klimatizace, WC, DVD)
 • 2 x ubytování ve 2 – 3 lůžkových pokojích s příslušenstvím
 • 2 snídaně při ubytování
 • služby odborného průvodce
 • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE :

 • vstupné, případné večeře