Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

18.7. – 23.7.2023 

                                                                                                                                                          *  zájezd bez nočních přejezdů !

ČENSTOCHOVÁ, WARŠAVA, GRUNWALD, MAZURSKÁ JEZERA, VLČÍ DOUPĚ, MALBORK, GDAŇSK, SOPOTY, GDYNĚ, LEBA, TORUŇ, HNĚZDNO, POZNAŇ

CENA: 9.690,- Kč

PROGRAM:

1.den:

 • odjezd v brzkých ranních hodinách do Polska
 • dopoledne zastávka u nejslavnější mariánské svatyně a duchovního centra v Polsku Čenstochové s klášterem Jasná Hora, kde se nachází v kapli Černá Madona Čenstochovská.
 •  po poledni příjezd do hlavního města Polska Varšavy (UNESCO), procházka Královskou cestou, Starým a Novým Městem, katedrála sv. Jana, individuální volno
 • přejezd na ubytování, nocleh v hotelu

2.den:

 • po snídani návštěva areálu s muzeem v Grunwaldu, kde se odehrála 15.června 1410 jedna z největších středověkých bitev německých rytířů s vojsky Poláků a Litevců, a ve které bojoval i Jan Žižka z Trocnova
 • přejezd do oblasti Mazurských jezer, nejoblíbenější rekreační oblasti v Polsku s více než 3000 jezery ledovcového původu, návštěva letoviska Mikolajki, procházka po břehu jezera
 • návštěva areálu s ruinami „Vlčího doupěte“, Hitlerova hlavního stanu, kde proběhl pokus o atentát pod názvem „operace Valkýra“
 • podvečerní městečko Gizycko, které leží na břehu sedmi jezer
 • přejezd na ubytování, nocleh v hotelu

3.den:

 • po snídani prohlídka historického Olštýna, které je hlavním městem vojvodství
 • přejezd do oblasti Pomořanska k hradu Malbork (UNESCO), prohlídka středověkého hradu německých rytířů, jednoho z nejkrásnějších v celém Pobaltí
 • přejezd na ubytování, nocleh v hotelu

4.den:

 • po snídani zastávka ve známých přímořských lázních Sopoty, lázeňská promenáda s molem
 • přejezd do přístavního města Gdaňsk, prohlídka jednoho z nejkrásnějších hanzovních měst severní Evropy, kostel P.Marie, Dlugi Targ, ul.Mariacka, Zbrojnice, Zlatá brána, Starý jeřáb,…
 • podvečerní návštěva Gdyně s možností návštěvy muzejních lodí Dar Pomorza a Blyskawica v přístavu nebo procházka po přímořském bulvár
 • přejezd na ubytování, nocleh v hotelu

5.den:

 • přejezd do Slowinského národního parku u přímořského letoviska Leba, který je věhlasný pohyblivými písečnými dunami (polská Sahara), přeprava místními elektrovozíky za poplatek
 • v podvečer historická Toruň, rodné město astronoma Mikuláše Koperníka
 • přejezd na ubytování, nocleh v hotelu

6.den:

 • po snídaní návštěva starobylého Hnězdna, významného poutního místa, návštěva gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie s hrobem Slavníkovce sv.Vojtěcha, pražského biskupa
 • přejezd do Poznaně, centra Velkopolska, procházka centrem města s renesanční radnicí a katedrálo
 • odjezd do ČR, příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách

CENA ZAHRNUJE:

 • dopravu autobusem
 • 5 x ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích s příslušenstvím
 • 5 x snídaně při ubytování
 • služby průvodce
 • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE :

 • vstupné, případně pobytové taxi
 • cestovní pojištění včetně storna zájezdu za 270,- Kč / 19 – 69 let, 240,-Kč / do 19 let, 426,- Kč / 70+ let