Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

30.6. – 6.7.2024

ROUEN, hrad GAILLARD, CAEN, ARROMANCHES-LES-BAINS, BAYEUX, MONT ST-MICHEL, CANCALE, ST-MALO, CARNAC, RENNES, zámek JOSSELIN, CHATRES

PRŮVODCE : Miroslav Vývoda

PROGRAM :

1.den:

 • odjezd v podvečerních večerních hodinách směrem na Praha, Rozvadov, noční průjezd Německem a Francií s bezpečnostními přestávkami

2.den:

 •  okolo poledne příjezd k břehům řeky Seiny do městečka Les Andelys, nad kterým se vypíná zřícenina hradu Gaillard, který vybudoval ve 12.století Richard Lví srdce.
 • přejezd do hlavního města regionu Normandie Rouenu, procházka k náměstí Vieux-Marché, kde byla v roce 1431 Angličany upálena Johanka z Arku, prohlídka katedrály Notre Dame, kdebylo uloženo v hrobce srdce anglického krále Richarda I. Lví srdce.
 • odjezd na ubytování, nocleh v hotelu.

3.den:

 • po snídani přejezd do města Caen, sídelního města Viléma Dobyvatele a královny MatyldyProhlídka jejich hradu a návštěva kostela sv. Štěpána, který je součástí mužského kláštera.V chóru se nachází náhrobní deska Viléma Dobyvatele.
 • dále cesta po pobřeží Cote de Nacre, kde se 6.června 1944 vylodila spojenecká vojska na pomoc okupované Francii, známé jako operace Overlord. Zastávka v Arromanches-les-Bains s plážemi Gold Beach, kde se dochovaly trosky umělého betonového přístavu, možnost návštěvy Muzea vylodění.
 • přejezd do kolébky vévodů z Normandie Bayeux, kde je možné si prohlédnout v místní semináři známou tapiserii, 70 m dlouhý vyšívaný koberec, líčící dobytí Anglie VilémemDobyvatelem v bitvě u Hastingsu.
 • přejezd na ubytování, nocleh v hotelu.

4.den:

 • po snídani prohlídka benediktínského kláštera Mont St-Michel, místa zasvěcené sv. Michalovi, které patří k nejkouzelnějším místům ve Francii.
 • dále zastávka v přístavním městečku Cancale, které žije z chovu a prodeje ústřic. Ústřicové lavice si můžete prohlédnout na pobřeží a při té příležitosti ochutnat tuto místní specialitu.
 • přejezd do pirátského města St-Malo, kde se narodil objevitele Kanady Jacques Cartier. Procházka opevněným starým městem, které obepínají hradby, ze kterých se naskytne nádherný výhled na blízké ostrovy a městské pláže.
 • přejezd na ubytování, nocleh v hotelu.

5.den:

 • po snídani návštěva Carnacu na jižním pobřeží Bretaně, jednoho z největších nalezišť megalitických památek na světě s mnoha menhiry a dolmeny.
 • dále zastávka v městečku Josselin u řeky Oust, jehož dominantou je zámek, který je více než tisíc let obýván slavným rodem Rohanů.
 • přejezd do správního střediska Bretaně, města s bohatou historií Rennes, s typickými hrázděnými domy a s gotickou katedrálu Saint-Pierre.
 • přejezd na ubytování, nocleh v hotelu

6.den:

 • po snídani odjezd směr ČR, poslední zastávka ve Francii bude v městě Chartres, které se může pochlubit nejvelkolepější gotickou katedrálou v Evropě, která se začala stavět v 11.stol..

7.den:

 • příjezd do nástupních míst v ranních hodinách

CENA ZA OSOBU :  11.990, – Kč   

CENA ZAHRNUJE:

 • dopravu zájezdovým autobusem (klimatizace, WC)
 • 4 x nocleh v hotelu / pokoje s příslušenstvím
 • 4 x snídaně
 • služby průvodce 
 • pojištění záruky CK

CENA NEZAHRNUJE:

 • cestovní pojištění
 • vstupné