Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

25.8. – 27.8.2023

VAMBERK, RYCHNOV nad KNĚŽNOU, DOBRUŠKA, Jiráskova chata, NÁCHOD, BROUMOV, Adršpašsko-teplické skály, ŽACLÉŘ, TRUTNOV, pevnost STACHELBERG, MÁCHOD  

CENA ZA OSOBU : 3.890,- Kč

PROGRAM:

1.den :

 • odjezd v brzkých ranních hod. z nástupních míst, v dopoledních hodinách příjezd do Vamberka, města na úpatí Orlických hor, které po staletí žilo z krajkářství a tkalcovství. Dávná tradice nezanikla, přímo v centru města se nachází Muzeum krajky, možnost návštěvy.
 • přejezd do Rychnova nad Kněžnou, návštěva barokního zámku rodiny Kolowratů, možnost prohlídky bývalé radnice, ve které se nachází muzeum hraček nebo památníku místního rodáka spisovatele Karla Poláčka s pomníkem hrdinů knížky Bylo nás pět.
 • odpoledne zastávka v Dobrušce, kde si připomeneme zajímavé osobnosti v čele s malířem Františkem Kupkou a F. V. Hekem, jehož osudy inspirovaly spisovatele A. Jiráska k napsání románu F. L. Věk.
 • Jiráskova turistická chata s rozhlednou na Dobrošově je situována v překrásném místě Náchodska a byla postavena dle projektu architekta Dušana Jurkoviče v r.1923. Přejezd na ubytování a nocleh.

2.den :

 • po snídani návštěva města Náchod a prohlídka zámku, odkud je pěkný výhled na město z terasy s altánkem. K zámku také patří francouzská zahrada, anglický park, obora pro daňky a muflony.
 • přejezd do Broumova, který leží v kotlině téměř na česko-polských hranicích, a jehož historie je spojena po staletí s benediktinským klášterem. V interiérů je možné zhlédnout mimo jiných zajímavosti unikátní kopii Turínského plátna, do něhož bylo údajně zabaleno tělo Krista po snětí z kříže.
 • odpoledne návštěva skalního města Adršpašsko-teplické skály, které je největším skalním městem střední Evropy. Procházka do skal je vhodná i pro aktivní seniory. Odjezd na ubytování a nocleh.

3.den :

 • po snídani prohlídka dělostřelecké tvrze Stachelberg, která je unikátním pevnostním komplexem. Obrovská pevnost a další vojenské objekty jsou jedním z největších bunkrů v Čechách s historickou expozicí. Pevnost byla součástí obranného valu, chránícího naši republiku před hrozícím útokem hitlerovského Německa.
 • u Žacléře navštívíme technickou památku v areálu dolu Jan Šverma, která je poslední dochovanou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, písemně dokumentovaná již od 16. století. Důl je přístupný veřejnosti jako hornický skanzen.
 • návštěva Trutnova, města v údolí řeky Úpy, které jediné v Česku má náměstí, které se jmenuje po Krakonošovi. Pán hor tu má dokonce kašnu s vlastní podobiznou. Trutnov je známý také  Tkalcovským muzeem a moderním centrem Uffo.
 • poslední zastávka našeho putování bude v Opočně, možnost návštěvy areálu opočenského zámku, který nabízí jedinečné památky, dokládajících způsob života, vkus i myšlení části české společnosti v průběhu pěti století. V podvečer odjezd zpět do nástupních míst, návrat ve večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE:

 • autobusovou dopravu (WC, klimatizace)
 • 2 x ubytování ve 2, 3, 4 lůžkových pokojích s příslušenstvím
 • 2 x snídaně
 • služby průvodce
 • pojištění záruky CK

CENA NEZAHRNUJE :

 • vstupné
 • případné večeře dle nabídky hotelu