Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

6.9. – 8.9.2024

DOBŘÍŠ,  SVATÁ HORA, PŘÍBRAM, ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, NEPOMUK, hrad RABÍ, SUŠICE, rozhledna SVATOBOR, STRAKONICE, vodní zámek BLATNÁ, TÁBOR

PRŮVODCE :  Jitka Vývodová

PROGRAM:

1.den :

 • odjezd v brzkých ranních hodinách z nástupních míst směr Praha
 • v dopoledních hodinách příjezd do Dobříše, prohlídka rokokového zámku, který se stal majetkem šlechtického rodu Colloredo-Mannsfeld a po konfiskaci Československým státem byl využíván jako domov spisovatelů pod záštitou Svazu československých spisovatelů.
 • po prohlídce přejezd autobusem do města Příbram, zastávka na Svaté Hoře, kde se nachází bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Je to významný barokní areál a poutní místo, které se tyčí nad městem již téměř 350 let. Poté přejezd k Hornickému muzeu, tento báňský skanzen na Březových Horách se řadí k největším hornickým muzeím v Evropě. Možnost prohlídky dolu Anna a projížďky důlním vláčkem.
 • na závěr dne zastávka v Rožmitále pod Třemšínem, nenáročná procházka z centra města podél břehů Podzámeckého rybníka alejí Johanky z Rožmitálu ke kostelu Povýšení sv. Kříže. Právě v tomto kostele Jakub Jan Ryba poprvé představil slavnou Českou mši vánoční.
 • přejezd na ubytování a nocleh.

2.den :

 • po snídani odjezd do Nepomuku, místa známé jako rodiště sv. Jana Nepomuckého a zámku Zelená Hora, kde byl nalezen Rukopis zelenohorský a kde se odehrává Švandrlíkův román „Černí baroni“.
 • přejezd ke zřícenině hradu Rabí, možnost prohlídky nejrozsáhlejší hradní zříceniny v Čechách. Hrad byl postaven pro ochranu obchodní stesky a bohatých rýžovišť zlata na řece Otavě.
 • na závěr dne zastávka v malebném městečku Sušice, které je známé výrobou sirek a často nazývané „Brána Šumavy“. Slavnou sirkařskou, ale i sklářskou historii zde připomíná Muzeum Šumavy. Jedním z nejoblíbenějších míst v okolí Sušice patří rozhledna Svatobor s turistickou chatou. Z rozhledny se lze podívat daleko na šumavské vrcholy.
 • odjezd na ubytování a nocleh.

3.den :

 • po snídani prohlídka Strakonic, města, kde se zrodila pověst o Švandovi s očarovanými dudami.  Dominantou je mohutný středověký hrad s věží Rumpál a Velké náměstí s domy roztodivných jmen.
 • potom návštěva vodního zámku Blatná, který patří filmaři k nejvyhledávanějším lokalitám a jako takový si zahrál v řadě filmů a pohádek, jako např. Šíleně smutná princezna či Bílá paní.
 • při zpáteční cestě na Moravu zastávka ve starobylém Táboře, kde se setkáte s husitskou minulostí v historickém centru města téměř na každém kroku.
 • v odpoledních hodinách odjezd zpět do nástupních míst, návrat ve večerních hodinách

CENA ZA OSOBU :  4.290,- Kč

CENA ZAHRNUJE:

 • autobusovou dopravu (WC, klimatizace)
 • 2 x ubytování ve 2, 3, 4 lůžkových pokojích s příslušenstvím
 • 2 x snídaně
 • služby průvodce
 • pojištění záruky CK

CENA NEZAHRNUJE :

 • vstupné
 • případné večeře dle nabídky hotelu