Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

30.8. – 3.9.2023

HAMBURK, LÜBECK, RUJANA, STRALSUND, BINZ, GÜSTROW, SCHWERIN, TRAVEMÜNDE, LÜNEBURG, BRÉMY, LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ

CENA : 7.990,- Kč

PROGRAM:

1.den:

 • odjezd v pozdních večerních hodinách směr Německo

2.den:

 • v dopoledních hodinách příjezd do severní části Německa
 • přejezd na ostrov Rujana, který je nejkrásnější a nejrozmanitější ostrov Německa s písečnými plážemi, s křídovými útesy jako je Königstuhl a Stubbenkammera,… Výstavní přímořské lázně Binz jsou asi nejkrásnějším městem Rujány s dlouhou promenádou a molem.
 • odpoledne dále prohlídka historického centra jednoho z nejpozoruhodnějších hanzovních měst, města Stralsund se středověkým půdorysem, které vyniká značným množstvím zachovalých historických památek.
 • ubytování a nocleh

3.den:

 • po snídani zastávka v městě Güstrow s půvabným historickým jádrem města. Městu vévodí zámek z  r.1558, v jehož architektuře se snoubí německé, italské i nizozemské prvky.
 • přejezd do města Schwerinu, který má malebnou polohu, leží mezi několika jezery, má pohádkový ostrovní zámek a obdivuhodné zachovalé historické jádro. Městu se přezdívá „Florencie severu“
 • odpoledne Lübeck (UNESCO), ve středověku nejvýznamnější město na Baltu s cihlovou gotikou
 • podvečerní Travemünde, výletní místo na pobřeží Lübeckého zálivu s plážemi, kasiny a restauracemi
 • ubytování a nocleh

4.den:

 • po snídani prohlídka půvabného hanzovního městečka Lüneburg, které prosperovalo díky solným dolům. Druhou světovou válku město přestálo bez újmy, a proto si zachovalo krásný středověký ráz.
 • dále procházka největším německým národním parkem Lüneburské vřesoviště, které se prostírá mezi řekami Labe a Aller, návštěva parku je velmi zajímavá obzvláště na konci srpna, kdy kvete vřes
 • podvečerní prohlídka Brém (památka UNESCO), starobylé přístavní město s velkolepým dómem, radnicí a hrázděnými domy. Na hlavním náměstí se nachází vysoká socha rytíře Rolanda a sousoší brémských muzikantů, které symbolizují zvířata z pohádky bratří Grimmů, která putovala do Brém.
 • ubytování a nocleh

5.den:

 • po snídani prohlídka Hamburgu, největšího německého přístavu při ústí řeky Labe, pro množství ¨ kanálů je město přezdívané „Benátky severu“. Prohlídka starého města se známou radnicí, s obchodními pasážemi, přístavem, hrázděnými domy a čtvrtí St. Pauli – čtvrť červených luceren, …
 • odjezd v odpoledních hodinách zpět do ČR, příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách

CENA ZAHRNUJE:

 • autobusovou dopravu (klimatizace, WC)
 • 3 x ubytování ve 2/3 lůžkových pokojích s příslušenstvím
 • 3 snídaně
 • služby průvodce
 • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE :

 • cestovní pojištění včetně storna zájezdu : 160,- Kč os. do 19 let, 180,- Kč os. 19 – 69 let, 284,- Kč os. od 70 let
 • vstupné