Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

10.9. – 12.9.2021

zájezd bez nočních přejezdů !!!

CENA: 3.590,- Kč

PROGRAM:

1.den:

 • odjezd v brzkých ranních hodinách z nástupních míst
 • v dopoledních hodinách příjezd k pískovcové skalní oblasti Prachovské skály, možnost krátké procházky po malém okruhu v délce 1,5 km nebo po velkém okruhu v délce 3,5 km k seznámení s pískovcovými velikány této přírodní rezervace.
 • odpoledne návštěva dominanty Českého ráje zříceniny hradu Trosky, kde pod věžemi Pannou a Babou existují dosud neprobádané tajemné chodby
 • v podvečer přejezd k pohádkovému městu Jičín, které je vstupní bránou do Českého ráje. Prohlídka nejzajímavějších památek tohoto historického města, které je spojeno s pohádkovou   postavou loupežníkem Rumcajsem. Přejezd na ubytování a nocleh.

2.den:

 • po snídani odjezd k jednomu z nejzachovalejších středověkých hradů v Čechách hradu Kost, po prohlídce hradu možnost nenáročné procházky romantickým údolím Plakánek k mlýnu Doroty Máchalové z pohádky S čerty nejsou žerty
 • odpolední zastávka u zámku Hrubá Skála, který stojí na pískovcové skále, možnost individuální prohlídky zámku, výstupu na vyhlídku Práchovna nebo občerstvení v zámecké restauraci.
 • v podvečer výjezd na horu Kozákov (744 m.n.m.), nejvyšší horu Českého ráje, kde za pěkného počasí lze z rozhledny spatřit až čtvrtinu Čech. Odjezd na ubytování a nocleh

3.den:

 • po snídani prohlídka novogotického zámku Sychrov, který sloužil jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů, a který znáte z pohádky Zlatovláska či Nesmrtelná teta.
 • zastávka ve Svijanech u pivovaru, možnost nákupu v pivovarské prodejně nebo občerstvení v pivovarské restauraci
 • přejezd do Malé Skály, která nosící přívlastek „Perla Českého ráje“, leží v hlubokém údolí Jizery, pod skalním hradem Vranov, často nazývaný též Pantheon, který kolem roku 1425 vyrostl na strmém pískovcovém útesu nad pravým břehem řeky Jizery
 • v pozdních odpoledních hod. odjezd zpět do nástupních míst, návrat ve večerních hodinách

CENA ZAHRNUJE:

 • dopravu autobusem
 • 2 x ubytování ve 2 – 4 lůžkových pokojích s příslušenstvím
 • 2 snídaně při ubytování
 • služby průvodce
 • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE :

 • vstupné, případné večeře

 

 

20210705_14063520210705_12075520210704_18274220210706_09223720210704_182223