Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

31.5. – 2.6.2024

SPIŠSKÝ HRAD, LEVOČA, ŠTRBSKÉ PLESO, STARÝ SMOKOVEC, lanovka HREBIENOK, SPIŠSKÁ KAPITULA,  ŽEHRA, TATRANSKÁ LOMNICE

CENA : 5.190,- Kč

PROGRAM:

1.den:

 • odjezd v brzkých ranních hodinách z nástupních míst směr Slovensko
 •  okolo poledne příjezd do Spišského Podhradie, procházka ke Spišskému hradu (UNESCO) a návštěva zříceniny hradu, která tvoří dominantu okolí a je považována za jeden z největší   hradních komplexů střední Evropy.
 • dále okolo barokně-klasicistního zámečku Hodkovce s rozsáhlým francouzským parkem do obce Žehra, kde se nachází kostel sv. Ducha (UNESCO), jehož interiér ukrývá vzácné gotické   fresky světového významu.
 • na závěr zastávka u Spišské Kapituly (UNESCO), která je církevním městečkem, ležícím na kopci nad Spišským Podhradím. Dominantou památkové rezervace je pozdně románská katedrála sv. Martina
 • odjezd na ubytování a nocleh v hotelu

2.den:

 • po snídani přejezd směr klimatické lázně Štrbské Pleso, které leží v západní části Vysokých Tater a je to nejvýše položená osada na Slovensku. Procházka okolo morénového ledovcového jezera Štrbské pleso ke skokanským můstkům, odkud jezdí lanovka k chatě na Solisku.
 • dále odjezd tatranskou elektrickou železnicí do Starého Smokovce, nejstarší osady ve Vysokých Tatrách, odtud možnost výjezdu pozemní lanovou dráhou na Hrebienok.
 • návrat na ubytování, nocleh

3.den:

 • po snídani návštěva Tatranské Lomnice, obce, která byla založená roku 1892 uherským lesním statkářem jako první státní klimatické místo ve Vysokých Tatrách. Mezi nejnavštěvovanější patří muzeum TANAPu, jediné svého druhu na Slovensku, kde poznáte charakter tatranské přírody, seznámíte se s její ochranou a historií zpřístupňování Tater.
 • na závěr našeho putování regionem bude zastávka v historickém městě Levoča, jehož historické centrum je zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
 • odjezd v podvečer do ČR, příjezd do nástupních míst ve večerních hodinách

CENA ZAHRNUJE

 • autobusovou dopravu (klimatizace, WC)
 • 2 x ubytování ve 2/3 lůžkových pokojích s příslušenstvím
 • 2 snídaně
 • služby průvodce
 • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE :

 • cestovní pojištění včetně storna zájezdu
 • rekreační poplatek
 • vstupné a jízdné lanovka