Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

25.5. – 26.5.2024

 LÁNY, STOCHOV, hrad KŘIVOKLÁT, RAKOVNÍK, hrad KRAKOVEC, MARIÁNSKÝ TÝNEC, klášter PLASY, zámek ZBIROH, hrad TOČNÍK a ŽEBRÁK

PRŮVODCE : Jitka Vývodová

PROGRAM:

1.den :

 • odjezd v brzkých ranních hodinách z nástupních míst směr Praha
 •  v dopoledních hodinách příjezd do obce Lány. Možnost prohlídky barokního zámku, který je oficiálním letním sídlem prezidentů České republiky. Od sezóny 2023 je zámek Lány veřejnosti přístupný. Navštívit můžete také zámecký park, muzeum T. G. Masaryka nebo lánský hřbitov, který je místem posledního odpočinku prvního prezidenta československé republiky a jeho členů rodiny.
 •  dále krátká zastávka u dubu svatého Václava ve Stochově, kde se podle pověsti roku 903 narodil sv. Václav a kde jeho babička sv. Ludmila zasadila v místech jeho narození dub.
 •  odpoledne návštěva hradu Křivoklát, který patří k nejvýznamnějším a nejstarším královským hradům. Po přestavbě Přemyslem Otakarem II. se hrad stal reprezentačním sídlem českých králů.
 • podvečerní návštěva Rakovníka, jehož symbolem jsou dvě gotické brány středověkého opevnění, kterými se projde do historického centra s centrálním Husovým náměstím, barokním Mariánským sloupem a kostelem sv. Bartoloměje.
 • přejezd na ubytování a nocleh v hotelu

2.den :

 • po snídani malá zastávka u romantické zříceniny hradu Krakovec, který je ukázkou gotické architektury. Hrad je známý pobytem mistra Jana Husa, ale třeba i natáčením oblíbené pohádky „Ať žijí duchové“.
 • další krátkou zastávkou bude Mariánský Týnec u Kralovic, bývalý klášter byl poutním místem, které náleželo cisterciáckému klášteru v Plasích. Patří ke skvostům barokní architektury.
 • historie města Plasy v údolí řeky Střely byla po staletí svázána s cisterciáckým klášterem Plasy. Možnost návštěvy areálu, kde se mimo jiné návštěvník seznámí s unikátním systémem odvodňovacích štol rozsáhlého barokního areálu a ocení umění Jana Blažeje Santiniho stavět na vodě.
 • prohlídka novorenesančního zámku Zbiroh vás seznámí s historií zámku od dob jeho vzniku a až do jeho novodobých dějin, kdy zde například Alfons Mucha namaloval své nejznámější dílo “Slovanskou epopej” a dozvíte se o nejhlubší hradní studni v Evropě hluboké 163 metrů.
 • poslední zastávka našeho putování bude u hradů Točník a Žebrák, nacházejících se nad obcí Točník. Vystavěním hradu Točníka v tak těsné blízkosti dolního hradu Žebrák vzniklo v Čechách nejmajestátnější a dodnes nejzachovalejší souhradí. V rekonstruovaném medvědíně pod hradem Točníkem našla svůj domov medvíďata Martin a Agáta, kteří od svého narození žila v hájovně pana Chaloupky, který s nimi natáčel pro českou televizi pořad „Méďové na cestách“.
 • v podvečerních hodinách návrat do nástupních míst, příjezd v pozdních večerních. hodinách

CENA  :  2.990,- Kč

CENA ZAHRNUJE:

 • dopravu autobusem
 • 1 x ubytování v hotelu 2/3/4 pokoje s příslušenstvím
 • 1 x snídaně
 • služby průvodce
 • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:

 • vstupné, případnou večeři dle nabídky hotelu