Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

11.7. – 12.7.2020

CENA ZA OSOBU: 2.990,- Kč

PROGRAM:

1.den :

  • v ranních hodinách odjezd z nástupních míst, přejezd do Budapešti. Prohlídka památek,  např.:  Budínský hrad, Matyášův kostel, Rybářská bašta, řetězový Széchenyiho most, kostel sv. Štěpána,  náměstí Vörösmartyho, dunajské korzo. Večer možnost vyhlídkové plavby lodí, výhled na Parlament a jiné památky. Nocleh v hotelu

2.den :

  • po snídani prohlídka náměstí Hrdinů s památníkem milénia, městský park Városliget s pohádkovým hradem Vajdahunyad. Pro zájemce možnost koupání v Széchenyiho lázních nebo volný program. Odpoledne zastávka na citadele s památníkem Svobody a výhledem na město, návrat do ČR.

CENA ZAHRNUJE:

  • dopravu autobusem
  • 1 x ubytování v hotelu / pokoje s příslušenstvím
  • 1 x snídaně v hotelu
  • služby průvodce
  • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:

  • cestovní pojištění včetně storna, vstupné