Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

16.6. – 18.6.2023

KUNĚTICKÁ HORA, KLADRUBY, HRÁDEK u NECHANIC, CHLUM, KUKS, RATIBOŘICE, BABIČČINO ÚDOLÍ,  JOSEFOV, HRADEC KRÁLOVÉ, TŘEBECHOVICE pod OREBEM

CENA ZA OSOBU : 3.790,- Kč

PROGRAM:

1.den :

 • odjezd v brzkých ranních hodinách z nástupních míst
 •  v dopoledních hodinách příjezd ke gotickému hradu Kunětická hora, který patřil rodu Pernštejnů, a který výrazně poničila švédská vojska za třicetileté války. Prohlídka areálu obnoveného paláce atd.
 •  přejezd do Kladrub nad Labem, kde místní hřebčín je jedním z nejstarších hřebčínů na světě. Již v roce 1579 jej císař Rudolf II. povýšil na císařský dvorní hřebčín a od těch dob je domovem starokladrubských koní
 •  odpoledne návštěva zámku Hrádek u Nechanic, který vznikl v 19.stol. ve stylu windsorské gotiky, jako reprezentační sídlo šlechtického rodu Harrachů
 • přejezd na ubytování a nocleh v hotelu

2.den :

 • po snídani odjezd k památníku bitvy u Hradce Králové, kde na vyvýšenině Chlum byla 3.července 1866 svedena prusko-rakouská bitva. Pohled na bojiště nabízí vyhlídková věž a v prostoru bývalého bojiště je možné navštívit vojenské muzeum.
 • přejezd k areálu Kuksu, který na začátku 18. století nechal postavit František Antonín Špork.  Sochařskou výzdobou areálu byl pověřen Matyáš Bernard Braun, který vytvořil největší galerii barokních plastik pod širým nebem. Nedaleko se také nachází tzv. Braunův Betlém.
 • odpoledne procházka Babiččiným údolím ke Starému Bělidlu, Viktorčinu splavu a Rudrovu mlýnu, možností návštěvy zámku Ratibořice
 • nocleh v hotelu

3.den :

 • po snídani přejezd k pevnosti Josefov v Jaroměři, což je nejrozsáhlejší komplex pevnostních podzemních chodeb v České republice. Barokní pevnost byla vybudovaná v letech 1780–1787 a pojmenované podle císaře Josefa II., možnost prohlídky
 • dále zastávka v Třebechovicích pod Orebem, místo je vyhlášené díky muzeu betlémů s více než sto let starým Proboštovým betlémem zařazeným mezi národní kulturní památky
 • závěr našeho putování po východních Čechách bude patři hlavnímu městu tohoto regionu Hradci Králové. Mimo jiné památky uvidíte katedrálu sv. Ducha, která je výraznou dominantou města, renesanční Bílá věž nabízí jedinečný pohled nejen na Hradec Králové, ale i na vzdálené vrcholky Krkonoš a Orlických hor.
 • v podvečerních hodinách odjezd zpět do nástupních míst

CENA ZAHRNUJE:

 • dopravu autobusem
 • 2 x ubytování v hotelu 2/3/4 pokoje s příslušenstvím
 • 2 x snídaně
 • služby průvodce
 • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:

 • vstupné, případnou večeři dle nabídky hotelu