Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

24.9. – 25.9.2022

PÁLAVA, DÍVČÍ HRADY, PAVLOV, KLENTNICE, MIKULOV, SVATÝ KOPEČEK, VALTICE, LEDNICE, HUSTOPEČE

CENA ZA OSOBU: 2.490,- Kč

PROGRAM:

1.den :

 • odjezd v brzkých ranních hod. ve směru Olomouc a Brno.
 •  

  příjezd do oblasti Pálavy, návštěva Archeoparku v Pavlově, který moderním způsobem přibližuje život a kulturu lovců mamutů. Prezentace muzea nezapomíná ani na zajímavou historii

  výzkumů v této oblasti, spojenou s nálezem Věstonické venuše.

 •  

  pro zájemce možnost turistické procházky na zříceninu Dívčích hradů, dále přes Děvín, nejvyšší vrchol Pavlovských vrchů, do Klentnice. Pro méně zdatné procházka Pavlovem

  a přejezd autobusem do Kletnice s možností občerstvení ve vyhlášeném Café Fara nebo možnost krátké procházky na Sirotčí hrad.

 •  

  přejezd autobusem do města vína Mikulova, prohlídka města, jehož dominantou je barokní zámek a na hlavním náměstí Dietrichsteinská hrobka v bývalém kostele sv. Anny. Na město je

  krásný pohled ze Svatého kopečka od kaple sv. Šebestiána.

 •  

  přejezd na ubytování, pro zájemce nabízíme možnost posedět ve vinném sklípku, nocleh

2.den :

 • po snídani odjezd do oblasti Lednicko-valtického areálu, který turistům nabízí kromě rozlehlého parku několik památek, které zde zanechal slavný rod Lichtenštejnů. Možnostnávštěvy Valtického zámku nebo zámeckých vinných sklepů.
 • přejezd k zámku Lednice (UNESCO), možnost prohlídky zámku nebo procházka po rozsáhlém zámeckém parku k Janovu hradu nebo k maurskému Minaretu.
 •  

  odpoledne naše putování po jižní Moravě ukončíme na okraji Hustopečí u vinařství Starý vrch, odkud je možné se krátkou procházkou dostat k unikátnímu mandloňovému sadu

  s rozhlednou.

 •  

  ve večerních hodinách návrat do nástupních míst.

CENA ZAHRNUJE:

 • dopravu autobusem
 • 1 x ubytování v hotelu 2/3/4 pokoje s příslušenstvím
 • 1 x snídaně v hotelu
 • služby průvodce
 • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:

 • cestovní pojištění za 46,- Kč
 • vstupné, případnou večeři