Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

20.9. – 22.9.2019

* zájezd s jedním nočním přejezdem

CENA ZA OSOBU: 4.250,- Kč

PROGRAM:

1.den:

  • odjezd v časných ranních hodinách do Rakouska, okolo poledne příjezd do hlavního města Štýrska Štýrského Hradce (Graz). Metropole Štýrska byla mezi hlavními centry vlády Habsburků. Historické jádro Alstadt je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO a nyní je přeměněno v malebnou pěší zónu. Po prohlídce historického centra procházka od břehu řeky Mur  nebo výjezd výtahem na vrchol Schlossberg, odkud je krásný výhled na celé město od Hodinové věže. Ve městě harmonicky prolínají všechny umělecké slohy včetně moderní architektury v podobě budovy Kunsthaus a umělého ostrova Murinsel na řece Mur. Společně s Kunsthausem je originální Murinsel klenotem hravé moderní architektury. Po prohlídce města přejezd na ubytování, nocleh.

2.den:

  • po snídani odjezd do Benátek (UNESCO), světově proslulé město rozložené na laguně mezi pevninou a otevřeným mořem na 118 ostrůvcích při 150 kanálech, přes něž se klene 400 mostů. Příjezd na záchytné parkoviště, odtud přejezd místní dopravou na loď Vaporetto, která Vás doveze po kanálech až do centra Benátek k Dóžecímu paláci, pěší prohlídka: náměstí sv. Marka, bazilika a zvonice sv. Marka, Most vzdechů, Ponte di Rialto, Scuola San Rocco, kostel Dei Frari, osobní volno pro návštěvu památek a k občerstvení, v podvečer návrat lodí na parkoviště k autobusu a odjezd do ČR

3.den:

  • příjezd do nástupních míst v ranních hodinách

CENA ZAHRNUJE:

  • autobusovou dopravu ( klimatizací, WC, DVD)
  • 1 x nocleh v hotelu / pokoje s příslušenstvím
  • 1 x snídaně
  • odborného průvodce
  • pojištění záruky CK dle zákona č. 159 / 1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:

  • cestovní pojištění za 222,- Kč do 19 let nebo za 237,- Kč od 19 let včetně storna zájezdu, vstupné do placených památek, jízdné Benátky