Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

5.8. – 9.8.2020

 * bez nočních přejezdů !!!

CENA ZA OSOBU: 7.990,- Kč

PROGRAM:

1.den :

 • odjezd v brzkých ranních hod. směr Olomouc, Ostrava a hraniční přechod do Polska
 • dopoledne zastávka u nejslavnější mariánské svatyně a duchovního centra v Polsku Čenstochové s klášterem Jasná Hora, kde se nachází v kapli Černá Madona Čenstochovská.
 • po poledni příjezd do hlavního města Polska Varšavy (UNESCO), procházka Královskou cestou, Starým a Novým Městem, individuální volno, ubytování a nocleh

2.den :

 • po snídani odjezd do oblasti Mazurských jezer, nejoblíbenější rekreační oblasti v Polsku s více než 3000 jezery ledovcového původu, zastávka v Olštýně,které je hlavním městem vojvodství.
 • v oblast Mazurských jezer se nachází pozůstatky „Vlčího doupěte“, Hitlerova hlavního stanu, kde proběhl pokus o atentát pod názvem „operace Valkýra“, možnost návštěvy muzea
 • v podvečer zastávka v městečku Gizycko, které leží na břehu sedmi jezer, procházka po nábřeží s možností individuální večeře, ubytování a nocleh

3.den :

 • po snídani odjezd do oblasti Pomořanska k hradu Malbork (UNESCO), prohlídka středověkého hradu německých rytířů, jednoho z nejkrásnějších v celém Pobaltí
 • zastávka ve známých přímořských lázních Sopoty,osobní volno s možností koupání
 • odpoledne příjezd do přístavu Gdaňsk, prohlídka jednoho z nejkrásnějších hanzovních měst severní Evropy (kostel P.Marie, Dlugi Targ, ul.Mariacka, Zbrojnice, Zlatá brána, Starý jeřáb), ubytování a nocleh

4.den :

 • po snídani návštěva Gdyně s možností návštěvy Oceánografického muzea s akváriem nebo muzejních lodí Dar Pomorza nebo Blyskawica v přístavu nebo procházka po Přímořském bulváru
 • přejezd do Slowinského národního parku u přímořského letoviska Leba, který je věhlasný pohyblivými písečnými dunami (polská Sahara)
 • podvečerní historická Toruň, rodné město astronoma Mikuláše Koperníka, ubytování a nocleh

5.den :

 • po snídaní návštěva starobylého Hnězdna, významného poutního místa, návštěva gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie s hrobem Slavníkovce sv.Vojtěcha – Pražského biskupa
 • přejezd do Poznaně, centra Velkopolska, procházka centrem města s renesanční radnicí a katedrálou
 • odjezd do ČR, příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách

CENA ZAHRNUJE:

 • dopravu autobusem
 • 4 x nocleh se snídaní
 • odborného průvodce
 • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY :

 • zajistíme cest.pojištění včetně storna zájezdu za 295,-Kč