Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

3.7. – 9.7.2022

CHAMBORD, VILLANDRY, CHINON, FONTEVRAUD, LA ROCHELLE, pevnost BOYARD, COGNAC, BORDEAUX, DUNE DU PILAT, ARCACHON, LASCAUX, SARLAT LA CANEDA, CLERMONT-FERRAND, PUY de DOME

* zájezd s 1 nočním přejezdem!

CENA ZA OSOBU:  9.490, – Kč 

PROGRAM:

1.den:

 • odjezd v časných ranních hodinách směrem na Praha, Rozvadov, průjezd SRN a Francie s přestávkami, ubytování a nocleh ve Francii

2.den:

 • dopoledne cesta údolím řeky Loiry a zastávka u největšího zámku Františka I. Chambord
 • přejezd k zámku Villandry s jedinečnou zahradou na třech úrovních: zeleninová, orná a nejvýše položená vodní zahrada
 • dále zastávka v městečku Chinon s rozvalinami hradu stejného jména, kde zemřel Jindřich II. Plantagenet a údajně i Richard Lví srdce
 • na závěr dne podvečerní prohlídka kláštera Abbaye de Fontevraud , největšího středověkého opatství ve Francii, kde se nachází pohřebiště rodu Plantagenetů, nocleh

3.den:

 • dopoledne Příjezd do přístavního města La Rochelle se starým přístavem a strážními věžemi
 • možnost projížďky lodi k  pevnosti Boyard , která začala stavět Napoleon I., nacházející se mezi ostrovy Ile d’Oléron a Ile-d-Aix 
 • návštěva výrobny koňakuRemi Martin“ v městečku Cognac
 • přejezd do Bordeaux, centra největší vinařské oblasti na světě, ubytování, večerní procházka historickým centrem města, možnost individuální večeře, nocleh

4.den:

 • dopoledne přejezd k pobřeží Atlantiku na tz.Stříbrné pobřeží a výstup na největší písečnou dunu v Evropě Dune du Pilat s panoramatickým výhledem na pobřeží
 • zastávka v nedalekých přímořských mondénních lázních Arcachon
 • exkurze ve vinném sklepě Chateua Bordeaux s degustací vín označených Bordeaux, nocleh

5.den:

 • údolím řeky Dordogne do středověkého města Sarlat la Caneda, kde starobylé středověké okrové domy tvoří muzeum pod širým nebem
 • návštěva nejslavnějšího prehistorického naleziště při soutoku řek jeskyně Lascaux II.
 • přejezd k městu Clermont-Ferrand, do oblasti horského pásma auvergneských sopek, výjezd na Puy de Dôme, odkud je neskutečný výhled na vulkán, nocleh

6.den:

 • dopoledne procházka centrem správního města Clermont-Ferrand s katedrálou z černého tufu
 • kolem poledne odjezd do ČR, noční průjezd Francií a SRN

7.den:

 • příjezd do nástupních míst v ranních hodinách

CENA ZAHRNUJE:

 • dopravu autobusem (klimatizace, WC)
 • 5 x nocleh v hotelu / pokoje s příslušenstvím
 • služby průvodce
 • pojištění záruky CK 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:

 • zajistíme 5 kontinentálních snídaní za 1.000, – Kč
 • zajistíme cestovní pojištění včetně storna zájezdu 280,- Kč os. do 18 let včetně, 315,- Kč os. 19 – 69 let, 497,- Kč os. od 70 let