Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

22.6.2019

Děčín – plavba po Labi – Drážďany

CENA: 990,- Kč

PROGRAM:

  • odjezd v časných ranních hod. do severních Čech, v Děčíně nalodění na loď, plavba Labským kaňonem do Drážďan s tříchodovým obědem a posezením na lodi (cca 9.00 – 13.00 hod.)
  • příjezd do Drážďan, prohlídka historického centra města s průvodcem: vyhlídkové terasy u Labe, Semperova opera, galerie Zwinger, kostel Panny Marie, Albertinum, Dopravní muzeum, Altmarkt,…
  • osobní volno pro návštěvu některých muzeí nebo výhodných nákupů v obchodním centru
  • v podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR
  • příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách.

* Možnost vynechání plavby, cesta autobusem do Drážďan!

CENA ZAHRNUJE:

  • dopravu zájezdovým autobusem, průvodce

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:

  • jízdné lodí s tříchodovým obědem 650,- Kč / dosp., děti do 10 let 450,- Kč
  • cestovní pojištění 24,- Kč do 19 let / den nebo 29,- Kč od 19 let / den včetně storna