Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

25.10. – 30.10.2019

* podzimní prázdniny !

CENA ZA OSOBU: 6.990,- Kč

PROGRAM:

1.den :

 • odjezd ve večerních hodinách směr Praha, Plzeň a Rozvadov
 • noční průjezd SRN s bezpečnostními přestávkami

2.den :

 • v ranních hodinách příjezd do Lucemburku (UNESCO), hlavního města Lucemburského velkovévodství, které leží na skalnatém masívu nad soutokem řek, procházka centrem města, prohlídka katedrály Notre Dame s náhrobkem českého krále Jana Lucemburského
 • z Lucemburska přejezd do Belgie k městečku Bastogne, kde se v zimě r.1944 odehrály urputné boje mezi spojenci a německou armádou (Ardenská operace), zastávka u památníku americké armády „Mardasson Monument“, přejezd na ubytování, nocleh

3.den :

 • v dopoledních hodinách zastávka u památníku významné bitvy u Waterloo, kde francouzská armáda císaře Napoleona I. utrpěla drtivou porážku 18.června 1815
 • odjezd do hlavního města Belgie Bruselu, procházka centrem města přes náměstí Grand Place, prohlídka katedrály Saints-Michel-et-Gudule, symbol Bruselu Manneken Pis,…., dále přejezd do areálu bruselského výstaviště, kde se konala světová výstava Expo 58 a kde se nachází Atomium,102 m vysoký model jádra atomu železa, po prohlídce odjezd na nocleh

4.den :

 • přejezd do Francie, do oblasti Nord-Pas-de-Calais, dopoledne prohlídka města Arras, odkud pocházel Matyáš z Arrasu, kterého známe jako prvního stavitele svatovítské katedrály, procházka centrem města přes náměstí Grand Place a Place des Héros s domy ve vlámském stylu, radnice, zvonice Le Beffroi, katedrála,…
 • přejezd na pobřeží kanálu La Manche na tz.Cote d´Opale, zastávka na Cap Gris-Nez,který je nejbližším výběžkem kontinentální Evropy směrem k Britským ostrovům
 • dále podél Atlantického valu do přístavního města Boulogne-sur-Mer, procházka v hradbami obehnaném Haute Ville s bazilikou Notre-Dame, kde se nachází dřevěná socha Notre-Dame de Boulogne, možnost návštěvy akvária Nausicaá nebo procházka po rozlehlých plážích
 • přejezd do oblasti Picardie do městečka Crécy-en-Ponthieu (Kresčak), kde se odehrála bitva v roce 1346 anglické armády s vojsky francouzského krále Filipa VI.a jeho spojenců, při které padnul český král Jan Lucemburský, zastávka u Českého kříže a rozhledny, přejezd na nocleh

5.den :

 • dopoledne zastávka ve správním středisku Picardie Amiens, které se pyšní katedrálou Notre-Dame a malebnou čtvrtí St-Leu, prohlídka historického centra města
 • přejezd do údolí řeky Somme,návštěva Parc Memorial, který připomíná bitvu na řece Sommě v roce 1916, která byla jednou z nejkrvavějších operací 1. světové války, po poledni odjezd do ČR

6.den :

 • noční průjezd SRN, příjezd v brzkých ranních hodinách do nástupních míst

CENA ZAHRNUJE:

 • autobusovou dopravu ( klimatizace, WC, DVD, kávovar )
 • 3 x ubytování v hotelu / 2 – 3L pokoje s příslušenstvím
 • odborného průvodce
 • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY :

 • zajistíme 3 snídaně při ubytování za 540,-Kč
 • zajistíme komplexní cest.pojištění včetně storna zájezdu za 324,-Kč