Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

22.5. – 24.5.2020

zájezd bez nočních přejezdů !!!

CENA: 3.490,- Kč

PROGRAM:

1.den:

 • odjezd v brzkých ranních hodinách, první naše zastávka bude u romantického zámku Červená Lhota, který je umístěn na jezeře
 • dále prohlídka městské památkové rezervace Jindřichův Hradec, bývalého sídla jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Vítkovců, návštěva komplexu hradu a zámku, potom možnost prohlídky Krýzových jesliček, největšího lidového mechanického betlému na světě, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů
 • přejezd do kraje rybníků, zastávka u rybníku Svět s novogotickou hrobkou Schwarzenbergů
 • podvečerní zastávka v centru rybníkářství v Třeboni, procházka po starobylém městě s dochovaným opevněním, původními branami a baštami a s řadou dochovaných gotických a renesančních domů
 • odjezd na ubytování a nocleh.

2.den:

 • snídaně, poté odjezd na zámek Pyšné princezny do Hluboké nad Vltavou, prohlídka novogotického zámku Schwarzenbergů s bohatými sbírkami a rozsáhlým parkem
 • zastávka v Holašovicích, kde se nachází unikátní soubor budov ve stylu tzv. selského baroka, tento jedinečný celek je zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
 • přejezd k renesančnímu letohrádku Viléma z Rožmberka Kratochvíle s prohlídkou
 • podvečerní České Budějovice, metropole Jižních Čech, náměstí Přemysla Otakara II., chrám sv. Mikuláše, Černá věž, historické Masné krámy.
 • návrat na nocleh

3.den:

 • po snídani odjezd směr Písek, zastávka v historickém městě na řece Otavě, které se pyšní nejstarším dochovaným mostem v České republice
 • potom odjezd k Orlické přehradě na hrad Zvíkov, který byl v minulosti jeden z nejdůležitějších královských hradů, z hradeb je pěkný výhled na soutok Vltavy a Otavy, dále dle časových možností plavba lodí po Orlické přehradě k zámku Orlík, který je sídlem staré rodové šlechty Schwarzenbergů
 • v podvečer odjezd do nástupních míst, návrat v pozdních večerních hodinách

CENA ZAHRNUJE:

 • dopravu autobusem
 • 2 x ubytování ve 2 – 3 lůžkových pokojích s příslušenstvím
 • 2 snídaně při ubytování
 • služby odborného průvodce
 • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE :

 • vstupné, případné večeře