Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

17.4. – 22.4.2019

CENA ZA OSOBU: 7.290,- Kč

PROGRAM:

1. den:

 • odjezd v odpoledních hodinách směr Mikulov a Vídeň
 • noční průjezd Rakouskem a Itálií s bezpečnostními přestávkami

2. den:

 • v ranních hod. příjezd do ministátu Monacké knížectví: návštěva Oceánografického muzea, katedrála s náhrobky monackých knížat, prohlídka knížecího paláce a polední výměna stráží, přístaviště s jachtami, čtvrť Monte Carlo s kasinem, osobní volno, …
 • v odpoledních hod.přejezd podél pobřeží do metropole Azurového pobřeží Nice, návštěva starého centra města a procházka po Anglické promenádě, nocleh

3. den:

 • dopoledne návštěva St-Paul-de-Vence, jedné z nejnavštěvovanějších provensálských vesnic, mekky umělců 20.stol., procházka středověkými uličkami města
 • zastávka ve světoznámém městě parfémů Grasse, exkurze ve výrobně a muzeu parfémů Galimard s možností nákupů místních výrobků
 • podvečerní procházka po letovisku Saint Tropez k přístavu a k budově četnické stanice, kde se nově nachází Muzeum četnictva, osobní volno, odjezd na nocleh

4. den:

 • přejezd do městečka Cassis, jízda turistickým vláčkem do centra letoviska, projížďka lodí podél pobřeží s vápencovými zářezy „calanques“, přejezd podél pobřeží do hlavního města regionu Marseille
 • Marseille s prohlídkou katedrály Notre Dame de la Garde a s výhledem na pevnost d´If, dále procházka okolo starého přístavu, možnost návštěvy muzea Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, nocleh

5. den:

 • letovisko filmových festivalů Cannes – Festivalový palác, stará čtvrť Le Suquet, odjezd do ČR

6. den:

 • příjezd v odpoledních hodinách do nástupních míst

CENA ZAHRNUJE :

 • autobusovou dopravu
 • 3 x ubytování v hotelu / pokoje s příslušenstvím
 • místní pobytová taxa
 • odborného průvodce
 • pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY :

 • zajistíme 3 snídaně při ubytování za 540,-Kč
 • zajistíme 2 večeře za 500,-Kč
 • pojištění za 24,-Kč / den do 19 let nebo za 29,-Kč / den od 19 let včetně storna zájezdu